Erfenis Bibliotheek Nederlands Instituut voor Gerontologie

In het kort

Hoofdonderzoeker Prof. dr. Dorly J.H. Deeg
Betrokken instelling Bestuur Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
Startdatum onderzoek November 2012
Einddatum onderzoek Mei 2013

De vraagstelling van het onderzoek

Na opheffing van het Nederlands Instituut voor Gerontologie (NIG) en twee verhuizingen sinds 2000 is de collectie boeken en andere publicaties op het gebied van gerontologie zowel fysiek als elektronisch ontoegankelijk geworden. De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG) wil deze voor haar vakgebied belangrijke collectie voor de toekomst behouden door deze weer toegankelijk te maken. Dit past in haar doelstelling van het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gerontologie in brede zin.

Het onderzoek

Dit project heeft tot doel het inventariseren en toegankelijk maken van de collectie boeken en andere publicaties op het gebied van gerontologie. Deze collectie is opgebouwd door het NIG tussen 1974 en 2000, voordat dit instituut is opgeheven.

 

Om de collecties te herontsluiten, moeten de titels in de collecties worden geïnventariseerd en opgeschoond, en moet de waarde ervan worden bepaald. Als criteria voor de waarde van de titels in de collecties zullen gelden:

  • betreft wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel of toegepast) of beleid betreffende ouderen of veroudering;
  • geeft inzicht in tijdsbeeld van de ontwikkeling van de gerontologie of van het ouderenbeleid;
  • uniciteit (niet elders in Nederland beschikbaar);
  • antiquarische waarde;
  • belang in de onderlinge samenhang van de collectie.


Van de overgebleven als waardevol aangemerkte titels wordt nagegaan wat de aard ervan is. Hiertoe worden deze titels volledig gecatalogiseerd en in ieder geval elektronisch toegankelijk gemaakt op de NVG-website (www.nvggerontologie.nl). Fysieke toegankelijkheid wordt nagestreefd bij de Koninklijke Bibliotheek of een onderwijsinstelling. De coördinatie en begeleiding van de benodigde werkzaamheden zal worden ondernomen door de zes leden van het NVG-bestuur, geadviseerd door deskundigen op de gebieden bibliotheekbeheer en gerontologie. 

Verwachte output

Het verwachte resultaat van het project is hernieuwde ontsluiting van gerontologische literatuur voor onderzoekers in heel Nederland, zowel gerontologen als wetenschapshistorici.