Effectiviteit van de online interventie MamaKits

In het kort

Hoofdonderzoeker Prof. dr. Adriaan Honig
Betrokken instelling Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met Sint Lucas Andreas ziekenhuis Amsterdam
Startdatum onderzoek December 2013
Einddatum onderzoek Nog niet bekend
Aantal patiënten in onderzoek 286

De vraagstelling van het onderzoek

Angstklachten en depressieve klachten zijn veelvoorkomende klachten gedurende en na de zwangerschap. Ze worden geassocieerd met moeder- en kindersterfte, maar ook met prematuriteit en postnatale depressie. Uit recent onderzoek blijkt dat interventies gedurende de zwangerschap minder effectief zijn dan na de bevalling. Waarschijnlijk omdat zwangere vrouwen het fysiek niet prettig vinden om buitenshuis sessies te volgen. Een online interventie kan dit gevoel wegnemen, omdat de sessies thuis en in eigen tijd en tempo gevolgd kunnen worden. 

 

Online interventies blijken effectief te zijn tegen angstklachten en depressieve klachten in het algemeen. Dit onderzoek stelt de vraag centraal of een online interventie deze klachten kan verminderen tijdens en na de zwangerschap en leidt tot een verbetering van de resultaten in de periode rond de bevalling. Ook wordt vastgesteld wat de kosteneffectiviteit van een online interventie is. 

Het onderzoek 

Onderzocht wordt de effectiviteit van de online interventie MamaKits op het verminderen van angstklachten of depressieve klachten tijdens de zwangerschap. De duur van het online programma is zes weken. 286 vrouwen met milde tot ernstige klachten zijn willekeurig toegewezen aan deelname aan de online interventie of een controlegroep. De controlegroep neemt niet deel aan de interventie, maar staat op een wachtlijst. Als primaire indicatoren worden de angstklachten of depressieve klachten onderzocht, evenals de periode rond de bevalling. Als secundaire indicatoren worden kwaliteit van leven en economische kosten onderzocht. De metingen vinden plaats:

  • bij de start van het onderzoek;
  • na afronding van de interventie;
  • vier weken voor de uitgerekende geboortedatum;
  • zes weken na de bevalling.

Met uitzondering van de startmeting wordt de controlegroep op dezelfde momenten gemeten. De analyse van de metingen wordt gebaseerd op het ‘intention-to-treat-principe’. Zo wordt de kans op vertekening van de resultaten verkleind. 

Verwachte output

Angstklachten en depressieve klachten hebben een medische en sociale impact op moeder, kind, familieleden en de samenleving in het algemeen. Van de online interventie MamaKits wordt verwacht dat deze nieuwe mogelijkheden biedt om dergelijke klachten van zwangere vrouwen te verminderen en de resultaten in de periode rond de bevalling te verbeteren. Ook het ontwikkelen van een postnatale depressie kan er mee worden voorkomen. Tot slot wordt verwacht dat een dergelijke online interventie kosteneffectief is en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg verbetert.