De Tourette beloopstudie

In het kort

Hoofdonderzoeker D. Cath, psychiater
Betrokken instelling GGZ InGeest, Altrecht en Universiteit Utrecht
Startdatum onderzoek 1 september 2010
Einddatum onderzoek 1 januari 2012
Aantal patiënten in onderzoek 200 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek

Over het langetermijnbeloop van het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) is maar weinig bekend, met name over het beloop bij volwassenen. Wat betreft tics lijkt het beloop gunstig: bijna 80 procent van de patiënten ervaart vermindering van tics na het achttiende jaar. Toch blijft er een groep patiënten over met ernstige en soms invaliderende tics. Bovendien lijken bijkomende obsessieve-compulsieve verschijnselen en ADHD-verschijnselen helemaal niet zo gunstig te verlopen. Zij vormen bij volwassenen vaak de belangrijkste verwijsredenen naar de medisch specialist. In deze naturalistische beloopstudie wordt onderzocht welke factoren samenhangen met een gunstig beloop en welke met een ongunstig beloop van de tics, de ADHD en de obsessieve-compulsieve verschijnselen bij GTS.

De doelstelling van het onderzoek

Tussen 2002 en 2008 heeft psychiater Cath een grote groep patiënten met GTS onderzocht. Van 200 patiënten en 63 van hun broers en zussen zijn gegevens over hun psychische toestand verzameld en ook gegevens over hun algemene functioneren en over levensgebeurtenissen die wellicht invloed op hun klachten hebben gehad. Deze personen worden nog een keer uitgenodigd voor vervolgonderzoek. De patiënten en hun broers en zussen worden met elkaar vergeleken wat betreft hun functioneren. Ook wordt er gekeken naar een aantal neuropsychologische aspecten om de mate van controle over impulsen in kaart te brengen. Het doel is om te ontrafelen welke gunstige en ongunstige factoren een rol spelen in het ontstaan van GTS en welke factoren mogelijk een gevolg zijn van de aandoening zelf.

Verwachte output

De resultaten van dit onderzoek zullen direct te gebruiken zijn in de klinische praktijk. Er zal meer inzicht zijn in het beloop van de aandoening. Ook zullen factoren bekend zijn waarmee een ongunstig beloop ten goede kan worden beïnvloed. In ten minste drie artikelen worden de uitkomsten gepubliceerd. Ook via een aantal posters en presentaties op congressen en bij de Tourette patiëntenvereniging worden de resultaten gedeeld.