De invloed en implementatie van leefstijlinterventie

In het kort

Hoofdonderzoeker Jeroen Deenik, MSc
Betrokken instelling GGz Centraal
Startdatum mei 2015
Einddatum november 2017
Aantal patiënten in onderzoek 66 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek

De gezondheidstoestand van langdurig opgenomen patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is aanzienlijk slechter dan die van de algemene bevolking. De levensverwachting ligt 13 tot 30 jaar lager. Een ongezonde leefstijl met veel overgewicht en weinig lichaamsbeweging speelt hierin een centrale rol.

Een pilot met een leefstijlprogramma laat veelbelovende resultaten zien op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven. De onderzoekers willen in een groter effect- en implementatieonderzoek de effectiviteit van de leefstijlinterventie bij patiënten met EPA in de langdurige zorg toetsen en de implementatie ervan evalueren en direct in de praktijk optimaliseren.

Het onderzoek

De deelnemende patiënten krijgen een complete leefstijlgerichte zorgstructuur aangeboden. Gericht op: op tijd opstaan, drie gezamenlijke verantwoorde maaltijden, een actief programma met gezamenlijke fitness en wandelen, kooktraining en psycho-educatie waarbij stoppen met roken aan bod komt. Onder begeleiding van onder andere intern opgeleide leefstijlcoaches.

Voor het interventieonderzoek wordt een quasi-experimenteel design gebruikt. De resultaten van een eerder bewegingsonderzoek met versnellingsmeters tellen als nulmeting. Veertien maanden na de start van de leefstijlinterventie wordt een nameting gedaan, die wordt vergeleken met de groep patiënten die de gebruikelijke behandeling krijgen. Voor de nameting wordt een vijfdaagse meting gedaan van de fysieke activiteit met een versnellingsmeter. Informatie over de kwaliteit van leven en ziektespecifieke kenmerken worden verkregen uit routinematige screenings. Interviews met bestuurders, leidinggevenden, verpleegkundigen en patiënten geven inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van de interventie.

Verwachte output

Dit onderzoek toont aan welk effect de leefstijlinterventie als onderdeel van de reguliere zorg heeft. De onderzoekers verwachten een significante afname in lichaamsgewicht en zittend gedrag te zien en een toename in kwaliteit van leven en objectieve gezondheid ten opzichte van de groep patiënten die de gebruikelijke behandeling krijgt. Daarnaast levert het een implementatiestrategie op voor een optimale toepassing van de interventie. Hiermee kan efficiëntere zorg geboden worden, die de gezondheid en de kwaliteit van leven van patiënten met EPA structureel verbetert.