Behoefte aan counseling rond orgaandonatie

In het kort

Hoofdonderzoeker J. de Groot, geestelijk verzorger
Betrokken instelling UMC St Radboud
Startdatum onderzoek 1 oktober 2008
Einddatum onderzoek eind 2011
Aantal patiënten in onderzoek

beoogd 20 nabestaanden en een aantal

focusinterviews met zorgverleners

De vraagstelling van het onderzoek

In de gezondheidszorg is groeiende aandacht voor ethische vragen; ethiek in de kliniek is een hot item. Vooralsnog richt de meeste aandacht zich op de professionals. Patiënten en hun naaststaanden worden echter minstens zo vaak voor moreel beladen keuzes of beslissingen gesteld. In dit kwalitatief exploratief onderzoek wordt onderzocht hoe de actoren de vraag naar orgaandonatie beleven. De actoren zijn in dit geval zowel de vraagstellers als degenen aan wie de vraag gesteld wordt, de nabestaanden. In hoeverre hebben ze hierbij behoefte aan professionele ondersteuning of begeleiding in de vorm van morele counseling?

Het onderzoek

Via diepte-interviews onder naaststaanden en focusgroepsgesprekken met betrokken zorgverleners wordt onderzocht of morele counseling eraan kan bijdragen dat naaststaanden een besluit nemen waar ze geen spijt van hebben. Een van de weinige zorgverleners die als belangeloze luisteraar en vertrouwens­persoon kan optreden in dergelijke situaties, is volgens de onderzoeker de geestelijk verzorger. Tot zijn competenties hoort ook ethische advisering op micro- en instellingsniveau.

Verwachte output

Dit onderzoek zal antwoord moeten geven op de vraag of morele counseling een geschikt instrument is om tegemoet te komen aan de mogelijke behoefte aan professionele ondersteuning of begeleiding van patiënten en/of naaststaanden bij het nemen van beslissingen met een hoge morele dimensie. De resultaten zullen worden omgewerkt tot concrete aanbevelingen die de praktijk rond de donatievraag kunnen verbeteren.