Begeleide online interventie voor insomnia in tweedelijns behandeling van stemmingsstoornissen

In het kort

Hoofdonderzoeker Dr. Adrie Seldenrijk
Betrokken instelling GGZ inGeest
Startdatum juli 2015
Einddatum oktober 2016
Aantal patiënten in onderzoek 30 + 30 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek

Veel mensen met een depressie krijgen te maken met slapeloosheid. Hoewel cognitieve gedragstherapie effectief is gebleken bij chronische slapeloosheid, wordt een dergelijke behandeling weinig toegepast. De meeste patiënten krijgen slaapmedicatie. Uit onderzoek blijkt dat het online zelfhulpprogramma met cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CBT-I) symptomen op het gebied van slapeloosheid verbetert. Dit programma is alleen getoetst bij mensen met slapeloosheid, maar zonder klinische depressie.

In dit onderzoek wordt de haalbaarheid en effectiviteit van begeleide online CBT-I onderzocht, als onderdeel van de behandeling van depressie bij patiënten in de tweedelijnszorg.

Het onderzoek

Om te beginnen wordt de bestaande online interventie aangepast aan de behoeften van tweedelijnspatiënten met stemmingsstoornissen. Het onderzoek is een niet-gerandomiseerde pilotstudie. Er worden 15 patiënten met een unipolaire depressie bij betrokken en 15 met een bipolaire depressie. Gedurende zes weken krijgen zij wekelijkse online coaching door getrainde therapeuten. Ook nemen 30 patiënten deel die gebruikelijke zorg ontvangen. Direct na de interventie en drie maanden later wordt gekeken naar patiënttevredenheid, slaapkwaliteit, functioneren overdag, depressieve symptomen en kwaliteit van leven.

Verwachte output

De uitkomsten van dit onderzoek geven weer of online cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid leidt tot grotere verbeteringen op het gebied van slaap en stemming dan een standaard behandeling voor alleen depressie. Op basis van dit onderzoek kan een groter onderzoek naar het implementeren van e-health oplossingen gerechtvaardigd worden.