Auditieve hallucinaties en psychische problemen

In het kort

Hoofdonderzoeker Dr. A.A. Bartels - Velthuis
Betrokken instelling UMC Groningen, Rob Giel Onderzoekcentrum, Universiteit van Maastricht
Startdatum onderzoek December 2012
Einddatum onderzoek Januari 2014

De vraagstelling van het onderzoek

Een paar procent van de Nederlandse bevolking hoort regelmatig stemmen. De oorzaken en gevolgen van deze auditieve hallucinaties, zoals deze in de medische wereld worden genoemd, zijn uiteenlopend. Het ontstaan en de invloed van auditieve hallucinaties zijn al eerder onderzocht in 2002/2003, tijdens het onderzoek ‘Psychotische ervaringen bij adolescenten’. In die periode werd onder 7- en 8-jarige kinderen in de provincie Groningen onderzoek verricht naar het horen van stemmen. Dezelfde groep werd in 2007/2008 en in 2012/2013 opnieuw onder de loep genomen. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of auditieve hallucinaties bij 7- en 8-jarige kinderen kunnen leiden tot psychische problemen op volwassen leeftijd. Om dit na te gaan, worden de deelnemers ook getest wanneer zij 23 of 24 jaar oud zijn.

Het project

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst met stellingen. De deelnemers moeten aangeven of ze het eens of oneens zijn met deze stellingen. Het ontstaan van auditieve hallucinaties staat in de vragen centraal: hoe begint het? Wanneer nemen de stemmen af of worden ze juist erger? Daarnaast wordt er gekeken naar de samenhang met psychische aandoeningen, zoals angsten, trauma’s en depressies. Ook het sociaal functioneren en het gebruik van cannabis zijn aspecten die aan bod komen.

Verwachte output

Verwacht wordt dat dit herhalingsonderzoek meer inzicht geeft in de samenhang tussen auditieve hallucinaties en psychische problemen op volwassen leeftijd.