Amsterdam Study of Acute Psychiatry III

In het kort

Hoofdonderzoeker L.F.M. van der Post, psychiater
Betrokken instelling Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, onderdeel van de ARKIN groep

Startdatum onderzoek: najaar 2006

Einddatum onderzoek begin 2009 is de gegevensverzameling afgerond. Databewerking is in volle gang.
Aantal patiënten in onderzoek 252 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek

In dit prospectief cohortonderzoek worden de betekenis en het effect onderzocht van een ondergane dwangopname voor het behandelbeloop van patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis. De focus ligt op hoe eerdere dwangopnames de kans op een nieuwe opname met inbewaringstelling (IBS) beïnvloeden. Ook wordt gekeken in hoeverre de sociale omgeving van belang is bij het vrijwillig vervolgen van een psychiatrische behandeling dan wel de kans op dwangopnames. In hoeverre beleven patiënten de hulpverlening als steunend en voelen zij zich door hulpverleners erkend en hoe heeft dit effect op de kans op een dwangopname?

Het onderzoek

De volgende hypothesen worden getoetst:

  • Een in het nabije verleden ondergane dwangopname voorspelt ontevredenheid met psychiatrische behandeling en zorg.
  • Ontevredenheid over eerder ervaren psychiatrische behandeling of zorg is gecorreleerd aan weinig ziektebesef en -inzicht en een slechte werkrelatie tussen patiënt en behandelaars.
  • Weinig ziektebesef en -inzicht en een slechte werkrelatie tussen patiënt en behandelaars zijn geassocieerd met een hogere kans op exacerbatie en het krijgen van een IBS in de nabije toekomst.
  • Een beperkt sociaal netwerk in combinatie met het beperkt ervaren van sociale steun is geassocieerd met een hogere kans op exacerbatie en het krijgen van een IBS in de nabije toekomst.

Verwachte output

De verwachte output bestaat uit een reeks wetenschappelijke artikelen die gepubliceerd worden in internationale tijdschriften.