ADHD bij ouderen

In het kort

Hoofdonderzoeker Sandra Kooij en PsyQ, Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen, den Haag
Betrokken instelling LASA – VU Medisch Centrum
Startdatum onderzoek Mei 2010
Einddatum onderzoek Medio 2013
Aantal patiënten in onderzoek 3107 deelnemers LASA, 234 deelnemers ADHD bij ouderen    

De vraagstelling van het onderzoek

De studie ‘ADHD bij ouderen' is onderdeel van LASA, de Longitudinal Aging Study Amsterdam. LASA deed een steekproef bij 3107 deelnemers in de leeftijd van 55 tot 85 jaar. Voor de deelstudie ‘ADHD bij ouderen' hebben vervolgens 234 deelnemers meegedaan aan verschillende onderzoeken: een ADHD-screeningsvragenlijst, een diagnostisch interview (DIVA 2.0), enkele cognitieve testopdrachten en vragenlijsten over slaap- en eetpatroon. Aan de hand van de totale verzamelde data werd gefocust op de volgende onderwerpen:
- het percentage ouderen met ADHD in de algemene populatie (3%);
- de toepasbaarheid van de ADHD-screeningsvragenlijst bij ouderen in vergelijking met het diagnostisch interview (dit is een standaard interview gebaseerd op DSM-IV criteria; intussen is er een nieuwe versie DIVA-5 obv DSM-5) via www.divacenter.eu;
- het cognitief, somatisch, psychologisch en sociaal functioneren, én de kwaliteit van leven bij ouderen met ADHD vergeleken met controles;
de relatie van ADHD met cognitie, cognitief disfunctioneren, het voorkomen van angst en depressiebij ouderen met ADHD, en hun lichamelijke gezondheid.

Het onderzoek

Het doel van de LASA is inzicht krijgen in voortekenen en gevolgen van veranderingen in lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren bij ouderen. Deelnemers zijn willekeurig geworven in elf gemeenten in het noordoosten, zuiden en westen van Nederland en zijn sinds 1992 iedere drie jaar thuis bezocht voor een vervolgmeting.

Resultaat

Het project heeft interessante en nieuwe inzichten opgeleverd in het werkveld van ADHD bij volwassenen en ouderen. De onderzoekers, mevrouw M. Michielsen en de heer E. Semeijn hebben hun proefschriften afgerond in 2015 en 2016. Zij publiceerden in totaal elf onderzoeksartikelen in zeer gerespecteerde internationale wetenschappelijk bladen met hoge impact. Naar aanleiding van deze artikelen en alle nieuwe inzichten heeft dezelfde onderzoeksgroep gepubliceerd over de literatuur en de beste behandeling van ADHD bij ouderen. De onderzoeksgroep bij PsyQ heeft inmiddels ervaring opgedaan met de behandeling van 155 ouderen en zal hierover binnenkort publiceren.