ADHD bij ouderen

In het kort

Hoofdonderzoeker Sandra Kooij
Betrokken instelling LASA – VU Medisch Centrum
Startdatum onderzoek Mei 2010
Einddatum onderzoek Medio 2013
Aantal patiënten in onderzoek 3107 deelnemers LASA, 234 deelnemers ADHD bij ouderen    

De vraagstelling van het onderzoek

De studie ‘ADHD bij ouderen’ is onderdeel van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). LASA is een longitudinale interdisciplinaire studie in een steekproef van 3107 deelnemers in de leeftijd van 55 tot 85 jaar. Voor de deelstudie ‘ADHD bij ouderen’ zijn van mei tot september 2010 bij 234 deelnemers verschillende zaken afgenomen: een ADHD-screeningsvragenlijst, een diagnostisch interview, enkele cognitieve taken en vragenlijsten over slaap- en eetpatroon. Aan de hand van de totale verzamelde data wordt nu gefocust op de volgende onderwerpen:

  • de prevalentie van ADHD bij ouderen in de algemene populatie;
  • de toepasbaarheid van de ADHD-screeningsvragenlijst bij ouderen in vergelijking met het diagnostisch interview;
  • het verloop van cognitief, somatisch, psychologisch en sociaal functioneren én de kwaliteit van leven bij ouderen met ADHD;
  • de relatie van ADHD met cognitie, cognitief disfunctioneren, psychiatrische comorbiditeit en algemene gezondheid bij ouderen.

Het onderzoek

Het doel van de LASA is inzicht krijgen in voorspellers en consequenties van veranderingen in lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren bij ouderen. Deelnemers zijn willekeurig geworven in elf gemeenten in het noordoosten, zuiden en westen van Nederland en worden sinds 1992 iedere drie jaar thuis bezocht voor een vervolgmeting.

Verwachte output

Op dit moment zijn twee artikelen over de prevalentie van ADHD bij ouderen, en over de toepasbaarheid van de ADHD-screeningsvragenlijst bij ouderen in een vergevorderd stadium. Het is van groot belang voor het vergroten van de kennis over ADHD bij ouderen dat over alle onderwerpen van dit innovatieve onderzoek gepubliceerd wordt.