Wetenschappelijk onderzoek

De Stichting tot Steun VCVGZ subsidieert wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage kan leveren aan de geestelijke gezondheidszorg. U vindt hier beschrijvingen van onze projecten.

Lees meer

KINGS: innovatieve traumabehandeling

Ambulantisering Amsterdam
Vervolgstudie chronische depressie

Voorspellen en tijdig signaleren van terugval

ERA-NET NEURON: Transnationaal onderzoek

Begeleide online therapie

Psychotische ervaringen bij Jongvolwassenen

BrainGymmer voor ouderen met stemmingsstoornis

Behandeling van PTSS bij verslaving

Effect lichttherapie op depressie

Religieuze en spirituele oriëntatie binnen de GGZ

Cognitie en internetgebruik ouderen

Ontgifting Slaapmedicatie door Flumazenil infusie

Mondzorg en vroege psychose

Behandeling van PTSS door jeugdmisbruik

Behandelwijze complexe PTSS: een vergelijkende studie

Project Sociaal Netwerk

SUPPORT Coach App

De betekenis van creativiteit, lijden en herstel
De invloed en implementatie van leefstijlinterventie
Effectiviteit van intensieve thuisbehandeling
Begeleide online interventie voor insomnia
Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding
Het effect van Virtual Reality Exposure behandeling

Effectiviteit van de online interventie MamaKits

Auditieve hallucinaties en psychische problemen

ADHD bij ouderen
Erfenis Bibliotheek Nederlands Instituut voor Gerontologie

NOCDA familiestudie

Geweld tegen psychiatrische patiënten

Behoefte aan counseling rond orgaandonatie

Onderzoek naar posttraumatische stressstoornis

Depressieve klachten bij schizofrenie

Onderzoek naar auditieve hallucinaties

Amsterdam Study of Acute Psychiatry III