Zingevingsfestival 2018

In het kort

Projectleider Myrthe Strijker
Betrokken instelling Stichting Zingevingsfestival
Datum 19juni 2018 van 10:00 tot 16:00 uur
Plaats  Landgoed Nieuw Allardsoog in Bakkeveen

Project

Het Zingevingsfestival wordt jaarlijks georganiseerd door GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland en Promens Care. Het festival vindt plaats op Landgoed Nieuw Allardsoog in Bakkeveen, midden tussen de drie noordelijke provincies. De bedoeling is cliënten uit de psychiatrie en de verslavingszorg een ontspannen dag cadeau te doen, waarin inspiratie en zingeving de boventoon voeren. Familie, vrienden en verzorgenden zijn eveneens welkom. Het programma wordt samengesteld voor en door cliënten. Het Zingevingsfestival is een dag vol creativiteit, sport, theater, stilte en muziek. Voor lekker eten en drinken wordt gezorgd. Het thema van dit jaar is: ‘Iedereen is van de wereld'. Het bestuur Stichting tot steun VCVGZ vindt dit een dusdanig waardevol evenement, dat het ook in 2018 op een subsidie mag rekenen.

Doelstellingen

  • Via creatieve activiteiten aandacht geven aan thema's waar cliënten uit de psychiatrie en de verslavingszorg mee te maken krijgen. De confrontatie met een ziekte, verslaving of beperking kan leiden tot gevoelens van pijn, rouw en verlies. Het is van belang dat (ex-) cliënten en hun naastbetrokkenen nieuwe kracht- en energiebronnen kunnen vinden. 
  • Het bevorderen van contact tussen cliënten, vrienden, familie en andere bezoekers.
  • Deelnemers laten kennismaken met nieuwe ervaringen, mogelijkheden en interesses.
  • Cliënten bemoedigen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
  • Vergroten van het draagvlak en de maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van de psychiatrie en verslavingszorg.
  • Het betrekken van ervaringsdeskundigen. 
  • Het op een positieve manier onder de (media-)aandacht brengen van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Website

Bekijk de foto's van het Zingevingsfestival van 2018. Lees voor een sfeerimpressie de leuke reacties.