Zingevingsfestival 2016

In het kort

Projectleider: Mevrouw Myrthe Strijker
Betrokken instelling: Stichting Zingevingsfestival
Startdatum: 21-06-2016
Einddatum: 21-06-2016
Aantal deelnemers: ± 1500

De vraagstelling van het project

Het Zingevingsfestival wordt jaarlijks georganiseerd voor cliënten uit de psychiatrie en verslavingszorg. Familie, vrienden en verzorgenden zijn eveneens welkom. Met als doel het aanbieden van een ontspannen dag waarin inspiratie kan worden opgedaan voor de zingeving van ieders bestaan.

Hoofddoel van het Zingevingsfestival is om de cliënten/deelnemers te stimuleren hun eigen krachtbronnen te (her)ontdekken. Het festival straalt uit dat ‘ondanks alle beperkingen de mogelijkheden eindeloos zijn’.

Andere belangrijke doelstellingen zijn:
•    Deelnemers kennis laten maken met nieuwe ervaringen, mogelijkheden en interesses.
•    Vergroten van het draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van de psychiatrie en verslavingszorg.
•    Het betrekken van ervaringsdeskundigen.

Het project

Het 11e Zingevingsfestival vond op 21 juni 2016 plaats in Bakkeveen. Deelnemende cliëntenorganisaties waren: GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland en Promens Care. Het was de eerste keer dat het festival is georganiseerd door de in 2015 opgerichte  Stichting Zingevingsfestival.

Het thema van 2016 was ‘Er was eens’. Concreet uitte zich dit in creatieve kijk,- doe-, sport- en luisteractiviteiten. Ook was er mogelijkheid voor reflectie en bezinning in de stilteruimte en konden deelnemers in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen.

Verwachte output

De doelstellingen van het Zingevingsfestival hebben een positief effect op het herstel van cliënten. Ze bevorderen de eigenwaarde waardoor cliënten het leven als positief gaan ervaren en ze activiteiten/werkzaamheden oppakken binnen hun eigen mogelijkheden. Dit leidt ertoe dat ze weer een bijdrage leveren aan het maatschappelijke leven.