Zingevingsfestival 2015

In het kort

Hoofdonderzoeker Mevrouw Myrthe Strijker
Betrokken instelling

GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord-Nederland,

GGZ Friesland, Promens Care

Startdatum 16 juni 2015
Einddatum 16 juni 2015
Aantal deelnemers ± 1.500 deelnemers

De vraagstelling van het project

De confrontatie met een ziekte, verslaving en/of beperking kan leiden tot gevoelens van pijn, rouw en verlies. Het omgaan met deze beperkingen en het vinden van nieuwe mogelijkheden, interesses en contacten speelt een terugkerende rol in de levens van (ex-)cliënten. Het Zingevingsfestival wil cliënten inspireren hun eigen krachtbronnen te (her)ontdekken. Daarnaast is het doel maatschappelijke participatie en herstel van (ex-)cliënten te bevorderen. Bovendien worden cliënten aangemoedigd hun naasten mee te nemen om op die manier maatschappelijk draagvlak te vergroten.

Het project

Het Zingevingsfestival wordt in 2015 voor de tiende keer georganiseerd. Vier organisaties, GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord-Nederland, GGZ Friesland en Promens Care, werken samen om een brede doelgroep te bereiken. Het programma bestaat uit allerlei activiteiten op het gebied van sport, muziek en theater, die inspireren en het contact bevorderen tussen cliënten, vrienden, familie en andere bezoekers. Het festival straalt uit dat ondanks alle beperkingen de mogelijkheden eindeloos zijn.

Verwachte output

Cliënten worden tijdens het Zingevingsfestival overladen met nieuwe ervaringen, mogelijkheden en interesses. Dit kan de zin van en in het leven beïnvloeden en de eigenwaarde vergroten. Uit eerdere evaluaties van voorgaande edities van het festival blijkt dat het festival daadwerkelijk bijdraagt aan het welbevinden, het herstel en de empowerment van cliënten.