Zingevingsfestival 2012

In het kort

Hoofdonderzoeker Mevrouw G. Diephuis
Betrokken instelling GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord-Nederland
Startdatum 19 juni 2012
Einddatum 19 juni 2012
Aantal deelnemers ±1.000

De vraagstelling van het project

De confrontatie met een ziekte, verslaving en/of beperking kan leiden tot gevoelens van pijn, rouw en verlies. Het omgaan met deze gevoelens en het vinden van nieuwe kracht- en energiebronnen speelt een terugkerende rol in de levens van (ex-)cliënten en hun naastbetrokkenen. Het Zingevingsfestival probeert via creatieve activiteiten deze thema’s een plek te geven en bevordert het contact tussen cliënten, vrienden, familie en andere bezoekers.

Het project

Het doel van het Zingevingsfestival is om (ex-)cliënten en hun naasten een dag aan te bieden waar inspiratie wordt opgedaan voor de zingeving van het bestaan. Daarnaast is het festival voor GGZ Drenthe en VNN een middel om de maatschappelijke participatie van cliënten en ex-cliënten in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen te bevorderen. Het is van belang dat cliënten weer kunnen en durven meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Een andere belangrijke doelstelling is het vergroten van het maatschappelijke draagvlak en de maatschappelijke betrokkenheid van organisaties en mensen ten aanzien van de psychiatrie en verslaving. 

Verwachte output

Verwacht wordt dat het Zingevingsfestival bijdraagt aan het destigmatiseren van de psychiatrie en verslaving. Het festival biedt mogelijkheden op de psychiatrie en verslaving op een positieve manier onder de (media-)aandacht te brengen.