TV-serie In Behandeling

In het kort

Betrokken instelling Robert Schoevers (hoogleraar en afdelingshoofd psychiatrie UMC Groningen), Harro Henkemans (regisseur) en het Fonds Psychische Gezondheid
Startdatum project December 2012
Einddatum project Augustus 2013

De vraagstelling van het project

Er is veel vraag naar informatie over psychiatrische aandoeningen. Televisieprogramma’s waarin cliënten en dergelijke stoornissen aan bod komen, trekken veel kijkers. Wat echter opvalt is dat er vaak een onrealistisch beeld wordt gegeven van de stoornis en de bijbehorende behandeling. Zo worden de worstelingen en successen die bij een behandeling horen vaak onderbelicht. De nieuwe tv-serie ‘In Behandeling’ gaat hierin een stap verder. In elke aflevering staat één aandoening centraal. Er wordt aandacht besteed aan alle aspecten van de behandeling, de worsteling met deze aandoening en de betekenis voor de omgeving. Daarnaast wordt er gekeken naar het nut van innovatieve, wetenschappelijke ontwikkelingen voor de stoornis. 

Het project

De serie bestaat uit 10 afleveringen van een halfuur. In iedere aflevering staat het verhaal van één persoon met een bepaalde aandoening centraal, zoals een psychose, dementie of autisme. De presentator gaat in gesprek met deze cliënt, en praat ook met familieleden en behandelaars. Daarnaast treedt psychiater en hoogleraar Robert Schoevers op als deskundige; hij geeft elke aflevering een korte introductie van de aandoening. Het doel van het programma is het doorbreken van taboes en het tegengaan van stigma’s rond mensen met een psychiatrische aandoening. Ook wordt er gestreefd naar het bespreekbaar en inzichtelijk maken van psychiatrische aandoeningen voor een breed publiek. De serie zal tevens voor cliënten en familieleden heel herkenbaar zijn en hun informatie en steun bieden tijdens het proces.

Verwachte output

Psychiatrische aandoeningen komen vaak voor, waardoor er een grote kans is dat mensen er zelf of in hun omgeving mee te maken krijgen. ‘In Behandeling’ vraagt daarom aandacht voor deze aandoeningen en probeert hiervoor meer begrip te kweken. Verwacht wordt dat de tv-serie bijdraagt aan het destigmatiseren van psychiatrische aandoeningen en de mensen die hieraan lijden.