Reiziger in de GGZ

In het kort

Hoofdonderzoeker Mevrouw Caroline de Pater
Betrokken instelling Stichting Gezondheid en Politiek
Startdatum januari 2014
Einddatum maart 2016
Aantal deelnemers 8-12 deelnemers

De vraagstelling van het project

Het bredere publiek, maar ook politici, financiers en beleidsmakers, hebben een gebrekkig beeld van de GGZ. De hulpverleners worden gemangeld tussen wantrouwen en hooggespannen verwachtingen. Bovendien is er een onheus beeld van de mens die een beroep doet op de GGZ. Iedereen kan te maken krijgen met een psychische aandoening. Maar cliënten stuiten op weerstand, taboes, etiketten en stigma’s. Bij een realistischer beeld is niet alleen de patiënt maar ook het bredere publiek gebaat.

Dit project wil door middel van een journalistieke verhalenbundel het gebrekkige beeld van de GGZ bijstellen naar een getrouwer beeld. Dit gaat hand in hand met een waarheidsgetrouwer beeld van de patiënt.

Het project

De onderzoeker/auteur wil als een onbevangen reiziger in de GGZ verhalen schrijven over wat zij ziet, hoort, waarneemt en denkt. Zij interviewt acht tot twaalf cliënten en hun hulpverleners over een kwestie of situatie waarin hun ervaringen en inspanningen met elkaar verweven zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een geslaagde of langdurige behandeling of een behandeling onder dwang. Naast het interview zal de auteur ook meekijken en participeren op de afdeling. Elk verhaal wordt voorzien van wetenschappelijk gefundeerde kennis over de behandeling. De redactie van de verhalen wordt begeleid door een begeleidingscommissie met deskundigheid en ervaring op het gebied van literatuur, geneeskunde, journalistiek, psychiatrie en het cliëntenperspectief.

Verwachte output

Het resultaat is een serie samenhangende verhalen in boekvorm, voorzien van deskundig commentaar, kwantitatieve informatie en passende illustraties. Elk verhaal geeft een beeld van de interactie tussen patiënt en zijn hulpverlener en de stand van zaken van de wetenschap. De bundel ontkracht mythes, vergroot de bespreekbaarheid van psychische aandoeningen en laat zien wat cliënten en hulpverleners doen. Bovenal toont het de kracht van GGZ-cliënten. Het wordt een hoopvolle en bemoedigende bundel.