Queeste: zoektocht naar drie levensgeschiedenissen

In het kort

Hoofdonderzoeker Bea van ’t Veen
Betrokken instelling Platform Haagse Cliëntenorganisaties in de GGZ
Startdatum onderzoek Medio 2011
Einddatum onderzoek Medio 2013
Aantal patiënten in onderzoek 3 patiënten

De vraagstelling van het project

Het project Queeste is een zoektocht naar drie levensgeschiedenissen: grootmoeder, moeder en dochter. De verhalen worden gerelateerd aan de context, de tijd waarin deze mensen leven/leefden. Queeste gaat in op de vragen: hoe ziet/zag het leven eruit van drie generaties vrouwen met ernstige psychische problematiek? Hoe reageerde hun omgeving op hen, welke hulp kregen zij en in hoeverre konden zijn hun eigen krachten aanboren?

Het project

Het onderzoek geeft een impressie van drie vrouwenlevens over drie generaties, en maakt de geschiedenis van de psychiatrie en het patiëntperspectief zichtbaar. De impressie biedt herkenning voor mensen die in onze tijd met vergelijkbare problemen te maken hebben. Het bijzondere aan Queeste is dat de zoektocht geheel en al vanuit cliëntperspectief plaatsvindt. 

 

Vanuit de zoektocht naar de drie levensgeschiedenissen ontstaan er twee sporen:

Spoor 1. Dit is de rode draad: het leven van grootmoeder, moeder en dochter die alle drie voor langere tijd zijn opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting.

Spoor 2. Vanuit de individuele levensgeschiedenissen wordt de relatie gelegd met de veranderingen die zich de afgelopen honderd jaar hebben voltrokken in de maatschappij. Met name in de psychiatrie en in de positie van de cliënt. 

 

Spoor 1 wordt opgevolgd door een journalist. Hij bestudeert patiëntendossiers, het archief van de gemeente Den Haag, kerkelijke archieven en archieven van de psychiatrische inrichting. Verder voert hij gesprekken met projectleider Bea van ’t Veen (de dochter) en familieleden, bekenden en hulpverleners. Voor spoor 2 is een wetenschapper ingeschakeld. Hij schetst het tijdsbeeld.

Verwachte output

Met dit onderzoek wordt inzicht geboden in de ontwikkeling in de zorg en de positie van de patiënt, vanuit het perspectief van de cliënt. Daarbij worden er perspectieven geboden aan andere mensen met psychische problemen en aan hulpverleners in de GGZ. Ook is er gelegenheid voor projectleider Bea van ’t Veen (de dochter) om haar levensverhaal op te tekenen. Het project verschijnt in boekvorm.