Kunstproject Art en Ziel

In het kort

Projectleider Marja Griffioen, bestuursadviseur cliëntenperspectief Rivierduinen
Betrokken instelling Stichting ZON, regionale cliëntenorganisatie Leiden, Rijnstreek en Duin en Bollenstreek in samenwerking met Rivierduinen, instelling voor geestelijke gezondheidszorg
Startdatum project 1 september 2013
Einddatum project 15 oktober 2013 

De vraagstelling van het project

Een groot aantal kunstenaars met een ggz-achtergrond krijgt niet of nauwelijks de kans om hun werk ook buiten de ggz te exposeren. Deze constatering vormt een belangrijke aanleiding tot het kunstproject Art en Ziel. Het project laat zien dat mensen met een psychiatrische achtergrond kunnen herstellen en hoe ze daarbij hun eigen wegen zoeken en vinden. Hoe pakken ze de regie (weer) op, formuleren ze nieuwe doelen en nemen ze nieuwe rollen aan, zodat het leven na een crisis weer betekenis krijgt? De focus ligt op de talenten en mogelijkheden van de betrokkenen in plaats van het onvermogen en de handicap. 

Het project

Galerie Cellini en Stichting ZON bieden zes weken lang een podium aan kunstenaars met een ggz-achtergrond uit de regio Leiden. 

  • Het werk van ongeveer 15 kunstenaars wordt geëxposeerd. 
  • Er worden drie lezingen en drie workshops georganiseerd op het gebied van kunst, psychiatrie en filosofie. 
  • De activiteiten worden omlijst door uiteenlopende kunstvormen, zoals muziek, dichtkunst, verhalende kunst of schrijfkunst. 

De ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder psychiatrische achtergrond is het overkoepelende kader van Art en Ziel. Tijdens het kunstproject vindt ook de Leidse Kunstroute plaats. Deze dagen bieden de Leidse bevolking een uitstekende gelegenheid kennis te maken met het werk van kunstenaars met een ggz-achtergrond. Onder het centrale begrip ‘levenskunst’, dat op iedereen van toepassing is, worden de activiteiten gepresenteerd. Kernvraag daarbij is ‘Hoe iets van het leven te maken?’, inclusief of ondanks tegenslagen en teleurstellingen. Een vraag die past in de praktijk van de ‘herstelbeweging’ die de laatste jaren een sterke opmars maakt binnen en buiten de ggz. Bij herstel in deze betekenis gaat het niet zozeer om ‘genezing van een ziekte’ als wel om het ‘leren omgaan met de aandoening’.

Verwachte output

Verwacht wordt dat het kunstproject Art en Ziel bijdraagt aan een positieve beeldvorming over mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook ondersteunt het project (ex-)cliënten bij hun herstelproces. Er ontstaat een netwerk rond ‘kunst en zorg’ dat na afloop van het project wordt uitgebouwd.