Geestelijke verzorging op de intensive care

In het kort

Hoofdonderzoeker S.J. Willemse, geestelijk verzorger
Betrokken instelling VieCurie Medisch Centrum Noord-Limburg, afdeling intensive care
Startdatum onderzoek Medio oktober 2013 
Einddatum onderzoek Nog niet bekend 

De vraagstelling van het onderzoek

Er is nog geen eenduidige visie op geestelijke verzorging bij geestelijk verzorgers, verpleegkundigen en artsen. Zowel qua vorm als inrichting ontbreken standaardprocedures. Dit vormt de aanleiding tot dit onderzoek, waarbij de volgende vragen centraal staan: 

  • Welke vorm van geïntegreerde geestelijke verzorging is effectief?
  • Welke determinanten bepalen die effectiviteit voor de bijdrage van geestelijke verzorging aan kwaliteit van leven en zorg? Voor de ic-patiënt en ook voor de naasten. Bij de opname en tijdens het verblijf, zo nodig uitlopend in de nazorg.

Het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en het implementeren van een effectieve en geïntegreerde geestelijke verzorging op de intensive care. Zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Het onderzoek bestaat uit:

  • literatuuronderzoek
  • veldonderzoek: digitale vragenlijst mei 2013 - september 2013
  • semigestructureerde interviews
  • validatieonderzoek
  • voorstel tot protocollering

Hierbij wordt gebruik gemaakt van descriptieve en verklarende statistiek en kwalitatieve analyse. Er wordt gewerkt met ATLAS.ti voor de uitwerking en analyse van de semigestructureerde interviews. Het derde deelonderzoek zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een METC. 

Verwachte output

Verwacht wordt dat protocollering de positie van de geestelijke verzorging versterkt en de kwaliteit van de geestelijke verzorging verbetert. Op die manier wordt geestelijke verzorging een integraal onderdeel van patiëntenzorg op de intensivecare-afdelingen in Nederland.