Filmproject Kwartiermakers Etten-Leur

In het kort

Hoofdonderzoeker Mevrouw Suzanne Oord-Klijndijk
Betrokken instelling GGz Breburg
Startdatum 2014
Einddatum 2015

De vraagstelling van het project

De Kwartiermakers Etten-Leur zijn (ex-)cliënten met psychische problemen. Zij zetten zich in om stigma’s en vooroordelen rondom psychiatrie weg te nemen door sociale inclusie te bevorderen. In dit kader willen zij een korte film maken over (ex-)cliënten die wonen in Etten-Leur. In de film laten zij zien hoe zij participeren in de maatschappij en waar zij tegenaan lopen.

Het project

De Kwartiermakers Etten-Leur werken in dit project samen met een professionele filmmaker, die tevens ervaringsdeskundige is. Deze filmmaker zorgt, samen met de Kwartiermakers, voor het script en neemt daarnaast het filmen, geluid, monteren en editen op zich. Het wordt een korte informatieve film met ervaringsverhalen van (ex-)cliënten in de maatschappij. Interviews met deze mensen worden afgewisseld met beelden van hun dagelijks leven.

Verwachte output

De Kwartiermakers Etten-Leur maken zich sterk voor een gastvrije maatschappij en contact tussen burgers en mensen met een psychiatrische beperking. Dit doen zij door middel van ‘ontmoeting’, in de vorm van activiteiten, expositie en deelname aan wijkinitiatieven. De film die zij in dit project maken, kan een grote rol spelen bij de activiteiten die de Kwartiermakers al ondernemen. Door informatie te bieden aan burgers, cliënten, familie en andere betrokkenen.