Digitaal Herstelverhaal 2.0

In het kort

Projectleider: Mevrouw Diks - van Heumen
Betrokken instelling: Coöperatie Markieza
Startdatum: mei 2016
Einddatum: maart 2017

De vraagstelling van het project

Verhalen zijn een belangrijk instrument om gebeurtenissen betekenis te geven. Ook voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid of verslaving. Schrijven helpt bij reflectie op de eigen situatie en bij het herstelproces. Het heeft een helend effect.

Markieza biedt sinds 2009 de cursus Digitaal Herstelverhaal aan, waarbij mensen onder begeleiding van een gecertificeerde coach hun verhaal schrijven. De deelnemer typt een hoofdstuk op een computer en mailt de tekst naar een coach. Dit systeem is verouderd, omdat intussen de manier waarop we media gebruiken enorm is veranderd en veel interactiever is geworden.

Dit project heeft als doelstelling om het opstellen van het herstelverhaal meer interactief en ‘van deze tijd’ te maken: Digitaal Herstelverhaal 2.0. Daarvoor is een nieuwe werkwijze nodig, een goede marketingstrategie en technische aanpassingen: het vernieuwen van de website zodat deelnemers via allerlei platforms (smartphone, tablet, laptop, desktop) kunnen werken en makkelijker contact met elkaar en met de coaches kunnen onderhouden. Op die manier wordt het herstelverhaal veel aantrekkelijker voor een grotere groep deelnemers om mee aan de slag te gaan. 

Het project

In Digitaal Herstelverhaal 2.0 heeft iedere deelnemer de regie over zijn eigen schrijfproces. De deelnemer bepaalt het tempo en de vorm voor het verhaal. Naast geschreven tekst, kan het verhaal ook een beeldende vorm aannemen door middel van tekeningen, schilderingen, foto’s, gedichten, filmpjes en muziek. De deelnemer kiest wat past bij de manier waarop hij zich het beste kan uitdrukken. De cursus bestaat uit opdrachten en bouwstenen die zijn opgesteld vanuit het herstelprincipe. Thema’s die aan de orde komen zijn:
•    Mijn aandoening of kwetsbaarheid
•    De hulpverlening
•    Rollen
•    Bronnen van steun
•    Valkuilen
•    Stigma
•    De toekomst
Als deelnemers de cursus hebben afgerond, worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse terugkomdagen, die per regio georganiseerd worden.

Herstelverhaal 2.0:
•    is 24/7 beschikbaar via de website;
•    bevat content, waaronder filmpjes, die aansluit bij de thema’s;
•    biedt e-coaching door gecertificeerde coaches, ervaringsdeskundigen die zelf gewerkt hebben aan het Digitaal Herstelverhaal en aanvullend een cursus tot coach hebben gevolgd;
•    heeft een chatfunctie;
•    biedt de mogelijkheid tot delen van verhalen en ervaringen, indien de deelnemer dat wenst;
•    beschermt de privacy van de deelnemers;
•    beschikt over de optie om zelf beeld- en geluidmateriaal toe te voegen.

Verwachte output

Het project ondersteunt deelnemers bij hun herstelproces. Denk aan mensen met een psychische aandoening/kwetsbaarheid of verslaving en mensen die een levens ontwrichtende situatie hebben doorleefd waarvan zij moeten herstellen.

Daarbij wordt verwacht dat ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen via de website toegevoegde waarde heeft bovenop de begeleiding door de coach. Om deze verwachting te toetsen ontvangen de deelnemers na het afsluiten van de cursus een evaluatieformulier.

Markieza verwacht daarnaast dat de populariteit van de cursus gaat toenemen, waardoor ook het aantal GGZ-instellingen dat de Digitaal Herstelverhaal 2.0 cursus gaat inkopen zal toenemen. Waarbij het belangrijk is dat belangstellenden ook individueel via Markieza een account en begeleiding kunnen krijgen, waar ze ook wonen.