Congres Samen Sterk!

Dementie en mantelzorg

In het kort

Hoofdonderzoeker Prof dr. R.M. Dröes
Betrokken instelling Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra, Amsterdam Center on Aging VUmc-VU
Startdatum project 18 april 2013
Einddatum project 18 april 2013

De vraagstelling van het project

Dementie legt niet alleen druk op de mensen die aan deze ziekte lijden, maar ook op hun mantelzorgers. Het aantal mensen dat aan dementie lijdt neemt de komende jaren alleen maar toe, waardoor er in grotere mate een beroep zal worden gedaan op deze groep mantelzorgers. Ook staan er de komende jaren veel wetsveranderingen en bezuinigingen binnen de ouderenzorg op de planning. Met het oog op deze ontwikkelingen wordt het congres ‘Samen sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers’ georganiseerd. 

Het project

Uit onderzoek is gebleken dat gecombineerde ondersteuning - van zowel de dementiepatiënt als de mantelzorger - effectiever is dan wanneer alleen de patiënt begeleid wordt. Toch komt het in de praktijk nog steeds voor dat mantelzorgers onvoldoende begeleid worden. Dit kan leiden tot overbelasting of ziekte van de mantelzorger zelf, maar ook tot gedrags- en stemmingsontregelingen of zelfs voortijdige opname van de persoon met dementie. Op het congres ‘Samen Sterk’ is er aandacht voor verschillende vormen van gecombineerde ondersteuning. Het congres is bedoeld voor professionals en vrijwilligers, maar ook beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars en natuurlijk mantelzorgers zelf zijn van harte welkom.

Verwachte output

Vanwege de verwachte bezuinigingen en wetsveranderingen is het van belang om nu aandacht te vragen voor (kosten)effectieve gecombineerde ondersteuningsvormen. Verwacht wordt dat het congres ‘Samen sterk’ zal bijdragen aan de bekendheid en inzet van dit soort ondersteuning.