Campagne DementieEnDan

In het kort

Hoofdonderzoeker I. van Ditshuyzen
Betrokken instelling IDTV Docs/De Toedracht
Startdatum onderzoek 1 oktober 2010
Einddatum onderzoek 30 september 2011
Aantal patiënten in onderzoek vijf personen met dementie in verschillende stadia, plus hun omgeving, hulpverleners et cetera

De vraagstelling van het onderzoek

Van 1990 tot 1994 volgde onderzoeker Ireen van Ditshuyzen vijf ouderen met de camera. Elk van hen kampte met vergeetachtigheid. Door de film kreeg dementie meer bekendheid en werd het ziekteproces zichtbaarder gemaakt. Nu, twintig jaar later, gaat Ireen van Ditshuyzen opnieuw aan de slag met deze materie. Met vragen als: hoe is het gesteld met de Nederlandse zorgpraktijk rondom dementie? Wordt de ziekte sneller en beter gesignaleerd? Dringen nieuwe wetenschappelijke inzichten goed door in de zorgpraktijk? Ook gaat zij zich verdiepen in de kwaliteit van leven die een demente ervaart. Ze bekijkt daarbij welke sociale en psychologische interventies en innovatieve toepassingen er zijn ontwikkeld voor huis en omgeving, in de vorm van licht, muziek, voeding en beweging.

De doelstelling van het onderzoek

De campagne DementieEnDan wil bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van dementerenden en de bewustwording vergroten van de gevolgen van de vergrijzing. Daarnaast is het doel om de relatie tussen onderzoek en zorgpraktijk te versterken en de verspreiding van innovaties te bevorderen.

Verwachte output

De eerste fase van de campagne DementieEnDan is de ontwikkelingsfase. De verwachte output uit deze fase is kennis, informatie en de selectie van de vijf hoofdpersonen die in een periode van drie jaar gefilmd zullen worden. In de aansluitende productiefase zijn de uitkomsten (onder voorbehoud van financiering): een debatfilm in 2011, een voorlichtingsfilm in 2012, een documentaire tweeluik en lesbrieven in 2013, aangevuld met campagneactiviteiten en een website in samenwerking met Alzheimer Nederland.