Transgender Nederland, een buitengewone geschiedenis

In het kort

Projectleider / auteur: dhr. Alex Bakker 
Startdatum: april 2016
Einddatum: september 2017

De vraagstelling van het project

Het thema transseksualiteit of transgender kent de laatste tijd veel positieve media-aandacht. De beeldvorming is veranderd van ‘pervers’ naar ‘psychiatrisch’ naar ‘respectwaardig’. Nederland is op het gebied van transgenderzorg koploper geweest in de wereld. De veertigjarige ervaring van het Genderteam van het VU-ziekenhuis met meer dan 5000 cliënten is in internationaal opzicht uniek.

Het is zaak om dit immateriële culturele erfgoed vast te leggen nu daar nog gelegenheid voor is. Auteur Alex Bakker is als freelance historicus gespecialiseerd in transgendergeschiedenis. De auteur wil de geschiedenis van de omgang met transseksualiteit in Nederland, die tot nu toe slechts fragmentarisch is beschreven, zo volwaardig mogelijk in beeld brengen.

Het project

Dit geschiedschrijvingsproject start met een onderzoek, dat resulteert in de publicatie van het boek Transgender Nederland. Het onderzoek is opgebouwd uit drie lagen:
1.    Archiefonderzoek: archieven die relevant zijn voor deze geschiedschrijving worden in kaart gebracht en onderzocht.
2.    Getuigeninterviews: er worden ongeveer 25 interviews afgenomen met betrokken professionals, zoals psychologen, medici, verpleegkundigen, politici en pleitbezorgers (juristen, media-figuren).
3.    Levensverhalen: ongeveer dertig transgenders worden geïnterviewd. Enerzijds als getuige van een bepaalde fase in de geschiedenis. Anderzijds wordt van de helft van hen een portretterend levensverhaal geschreven, dat dient ter verdieping en inleving. De portretten zullen de zeggingskracht van het boek versterken.

Verwachte output

Achterliggend doel van de geschiedschrijving is het borgen van de emancipatiebeweging waarin transgenders zich nu bevinden. De publicatie ‘Transgender Nederland’ laat zien hoe processen van stigmatisering verliepen, maar ook hoe deze zijn doorbroken. Het is daarmee een warm pleidooi voor een respectvolle, menswaardige en integere benadering van deze minderheid in onze samenleving. Tegelijkertijd geeft het transgenders een degelijke bodem onder de voeten: empowerment in de vorm van historisch besef: ‘hier komen we vandaan, dit hebben we bereikt’.