ADHDFund online crowdfunding

In het kort

Hoofdonderzoeker Mevrouw Sandra Kooij
Betrokken instelling ADHDFund
Startdatum april 2014

De vraagstelling van het project

Via het ADHDFund krijgen mensen met ADHD een stem als het gaat om de keuze welke onderzoeken naar deze stoornis worden uitgevoerd. Tot op heden maakten met name grote onderzoeksinstituten de keuzes. Zij voeren vooral onderzoek uit naar genetische factoren en beeldvormend hersenonderzoek. Belangrijke onderzoeken, maar mensen met ADHD profiteren er niet direct van. De opzet van het ADHDFund is dat mensen die financieel bijdragen, bepalen welk onderzoek voldoende middelen krijgt en uitgevoerd wordt. Tot de doelgroep van de website behoren mensen met ADHD en hun familie en vrienden, maar ook onderzoekers en hun relaties. Deze ‘empowerment’ van mensen met ADHD en hun onderzoekers is een geheel nieuwe benadering in de psychiatrie.

Het project

Het project is gestart met een inventarisatie van de belangrijkste onderzoekswensen van mensen met ADHD. Onderzoekers wordt geadviseerd met deze wensen rekening te houden bij het indienen van hun onderzoeksonderwerp. Voordat een onderzoek op de site wordt geplaatst, wordt beoordeeld of het voldoet de kwaliteitscriteria. Ook wordt bepaald of het onderzoek meerwaarde heeft voor patiënten. In filmpjes op de site van ADHDFund lichten onderzoekers hun onderzoeksonderwerp toe. Patiënten, familie, onderzoekers en relaties kunnen doneren aan het onderzoek van hun voorkeur. Krijgt een onderzoek het totale bedrag bij elkaar via donaties, dan wordt het onderzoek gefund.

Verwachte output

Van onderzoeken die in uitvoering zijn, is via de website de voortgang te volgen. Bovendien wordt de informatie uit de onderzoeken op een begrijpelijke manier gepubliceerd, zodat de patiënten dezelfde informatie hebben over hun stoornis als de onderzoekers.