Vereniging Bennekom

De Vereniging Bennekom, waaruit de Stichting tot Steun VCVGZ is voortgekomen, bestaat meer dan honderd jaar. Het bestuur van de Vereniging Bennekom is hetzelfde als die van de Stichting tot Steun VCVGZ.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter          
prof. dr. E. van Leeuwen
Penningmeester   
drs. A.A. Verduijn
Secretaris mr. J.C.J. Smallenbroek 
Lid prof. dr. W. van Tilburg
Lid prof. dr. D.J.H. Deeg

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Ambtelijk secretaris drs. Karen Malta

Beloningsbeleid 

Aan de bestuursleden wordt geen vacatiegeld verstrekt.

Rijke historie

De vereniging Bennekom is in 1884 opgericht door Lucas Lindeboom, predikant en professor in de theologie. Oorspronkelijk was het doel christelijke verzorging bieden aan psychiatrische patiënten. Sinds het jaar 2000 behoren er geen klinieken meer tot de vereniging en richt de stichting zich op onderzoek en innovatieve projecten in de psychiatrie. Het christelijke perspectief blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Doelstelling

De Vereniging Bennekom heeft ten doel: het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het initiëren en activeren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de zorg en in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg, een en ander in de ruimste zin. De Vereniging heeft de uitvoering van dit doel ondergebracht bij de Stichting tot Steun VCVGZ.

Beleid van de Vereniging

Het beleid van de Vereniging is geformuleerd door de Stichting tot Steun VCVGZ. Dat geformuleerde beleid is in overeenstemming met de doelstelling van de Vereniging. De doelstelling van de Stichting tot Steun VCVGZ is dezelfde als die van de Vereniging.

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de Vereniging Bennekom en met de Stichting tot Steun VCVGZ.

Verkorte staat van baten en lasten 2017

Verkorte staat van baten en lasten Vereniging Bennekom 2017.pdf