Missie en visie

Visie 

Steeds meer mensen maken gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien gebeurt dat op steeds jongere leeftijd. Om het menswaardige bestaan van de patiënt te waarborgen zijn nieuwe of meer effectieve vormen van zorg en behandeling nodig. De Stichting tot Steun VCVGZ wil een bijdrage leveren aan de geestelijke gezondheidszorg. De stichting benadert mogelijke onderzoeksgebieden met een open blik, en altijd vanuit een breed christelijk perspectief. Uiteindelijk moeten de patiënten op tastbare wijze profiteren van onze inspanningen. Heeft slechts een enkeling er baat bij, ook dan geldt het onderzoek als succesvol.

Missie

De Stichting tot Steun VCVGZ financiert wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten in de geestelijke gezondheidszorg, waarvoor in de reguliere onderzoeks- en instellingsfinanciering onvoldoende ruimte is. Enerzijds initieert de stichting gerichte onderzoeksprogramma's. Deze worden ondergebracht bij erkende onderzoeksinstellingen, zoals NWO, zodat de kwaliteit geborgd wordt. Anderzijds staat de stichting open voor ideeën van anderen, voor zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke initiatieven. Bij onze keuzes voor onderzoek en projecten kijken we vanuit een christelijk perspectief. De verbindende factor tussen al onze projecten is innovatie. Ons oog is gericht op de zorg van morgen.