Bestuur en financiën

Het bestuur van de Stichting tot Steun VCVGZ speelt een actieve rol bij de toekenning van subsidiegelden voor onderzoek en innovatieve projecten.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter               prof. dr. E. van Leeuwen
Penningmeester        drs. A.A. Verduijn
Secretaris mr. J.C.J. Smallenbroek 
Lid prof. dr. W. van Tilburg

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Ambtelijk secretaris drs. F.A.M. Meuwese
Vervangend secretaris H. Dibbets

Beloningsbeleid 

Aan de bestuursleden wordt jaarlijks vacatiegeld verstrekt. In 2000 is dit vacatiegeld vastgesteld op ƒ 5.000,- per jaar, te verhogen met het CBS inflatiecijfer werknemersgezinnen laag. Voor 2014 betekent dit € 3.050,78. Daarnaast ontvangen de bestuursleden een reiskostenvergoeding. 

Contact

Wilt u meer weten over de stichting of het bestuur, neemt u dan contact met ons op.

Verkorte staat van baten en lasten

Verkorte staat van baten en lasten Stichting tot Steun VCVGZ 2016 (pdf)

Verkorte staat van baten en lasten Stichting tot Steun VCVGZ 2015 (pdf)

Verkorte staat van baten en lasten Stichting tot Steun VCVGZ 2014 (pdf)