Bestuur en financiën

Het bestuur van de Stichting tot Steun VCVGZ speelt een actieve rol bij de toekenning van subsidiegelden voor onderzoek en innovatieve projecten.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter               prof. dr. E. van Leeuwen
Penningmeester        drs. A.A. Verduijn
Secretaris mr. J.C.J. Smallenbroek 
Lid prof. dr. W. van Tilburg
Lid prof. dr. D.J.H. Deeg

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Ambtelijk secretaris drs. Karen Malta

Beloningsbeleid 

Aan de bestuursleden wordt jaarlijks vacatiegeld verstrekt. Voor 2019 is dit vacatiegeld vastgesteld op € 3.262,87. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Contact

Wilt u meer weten over de stichting of het bestuur, neemt u dan contact met ons op.

Verkorte staat van baten en lasten

Verkorte staat van baten en lasten Stichting tot Steun VCVGZ 2017 (pdf)