Transgender in Nederland

Een buitengewone geschiedenis, geschiedschrijving over transseksualiteit in Nederland 

In het kort
Projectleider / auteur: dhr. Alex Bakker
Startdatum: april 2016
Einddatum: januari 2018

De vraagstelling van het project
Het thema transseksualiteit of transgender krijgt de laatste tijd veel media-aandacht. De beeldvorming is in de loop der jaren veranderd van ‘pervers’ naar ‘psychiatrisch’ naar ‘respectwaardig’. Nederland is op het gebied van transgenderzorg koploper geweest in de wereld. De veertig jaar ervaring van het Genderteam van het VU-ziekenhuis met meer dan 5000 cliënten is in internationaal opzicht uniek.
Alex Bakker, freelance historicus gespecialiseerd in transgendergeschiedenis, wilde dit immateriële culturele erfgoed vastleggen nu daar nog gelegenheid voor is. Hij heeft de geschiedenis van de omgang met transseksualiteit in Nederland, die tot nu toe slechts fragmentarisch is beschreven, zo volwaardig mogelijk in beeld gebracht met de boekpublicatie ‘Transgender in Nederland. Een buitengewone geschiedenis’ (Boom Uitgevers, 2018).

Het onderzoek
Dit geschiedschrijvingsproject begon met een onderzoek, dat was opgebouwd uit drie lagen:
1.    Archiefonderzoek.
2.    Interviews met betrokken professionals, zoals psychologen, medici en verpleegkundigen; politici en pleitbezorgers (onder meer juristen en media-figuren).
3.    Interviews met transgenders, als getuige van een bepaalde fase in de geschiedenis maar ook met het doel een portretterend levensverhaal te schrijven dat dient ter verdieping en inleving.

Resultaat
Alex Bakker beschrijft voor het eerst de geschiedenis van transgenders in Nederland en laat hen – van de oudste pioniers tot de jongste genderkinderen – zelf aan het woord. De levensverhalen worden in de historische context geplaatst van transgender Nederland in de afgelopen 65 jaar. Medische behandelmogelijkheden, maatschappelijke debatten, juridische verwikkelingen en veranderende mediabeelden komen aan de orde. De publicatie laat zien hoe processen van stigmatisering verliepen maar ook hoe deze zijn doorbroken. Het is daarmee een warm pleidooi voor een respectvolle, menswaardige en integere benadering van deze minderheid in onze samenleving.