Artikelen door Karen Malta

P-DAET: Vergroten van de toegang tot effectieve behandeling voor persoonlijkheids stoornissen

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin de effectiviteit van een generalistische benadering (GIT-PD) wordt vergeleken met evidence-based gespecialiseerde psychotherapievormen.   In het kort Hoofdonderzoekers: Rien Van, Joost Hutsebaut, Nathan Bachrach, Karlijn Kindt, Maarten van Dijk Betrokken instellingen: Arkin/ NPI, de Viersprong, GGZ Oost-Brabant, GGZ Altrecht, GGZ Dimence, Tilburg University Startdatum onderzoek: 1-4-2024 Einddatum onderzoek: 1-4-2026 Aantal patiënten in […]

Blended Dynamische Interpersoonlijke Therapie voor persoonlijkheids-problematiek

Feasibility and preliminary effectiveness of a blended psychotherapeutic intervention In het kort Hoofdonderzoeker: Maaike Smits Betrokken instelling: De Viersprong en OnlinePsyHulp Startdatum onderzoek: 1 maart 2024 (1 februari 2024) Einddatum onderzoek: 1 april 2026 (1 maart 2026) Aantal patiënten in onderzoek: 16 volledige trajecten t/m boosterfase, 8 t/m follow-up 1 jaar na behandeling De vraagstelling […]

Effectiviteit van GIT-PD groepsinterventie voor ouderen

Een multicenter ‘proof of concept’ studie. In het kort Hoofdonderzoeker: Prof. dr. S.P.J. van Alphen (projectleider), Dr. P. Spauwen, Dr. M.A. Ouwens, Dr. I. Elfeddali, Dr. A.C. Videler, Drs. Kirsten Smeets & Drs. Michelle van Eijk (promovenda) Betrokken instelling: Mondriaan, GGz Breburg, GGzE, Pro Persona Startdatum onderzoek: 1 februari 2024 Einddatum onderzoek: 1 februari 2028 […]

Een verdiepende kijk op dialectische gedragstherapie voor adolescenten (DGT-A)

Kwalitatief onderzoek naar de toepassing van dynamische factoren bij DGT-A bij adolescenten met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis. In het kort Hoofdonderzoeker: Dr. Laura Nooteboom en Dr. Anne Krabbendam Onderzoeker: Drs. Anneke de Weerd, promovenda Betrokken instelling: LUMC Curium, Leids Universitair Medisch Centrum, subafdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (verrichter); Hogeschool Leiden; Youz (Parnassia Groep); Levvel; Altrecht. […]

Suïcidepreventie na een euthanasieverzoek

Suïcidaliteit en hulpbehoeften bij mensen die een euthanasieverzoek doen op grond van psychisch lijden (de SUNSET-studie). In het kort Hoofdonderzoeker:                                    Lizanne Schweren Betrokken instelling:                                  113 Zelfmoordpreventie, Expertisecentrum Euthanasie Startdatum onderzoek:                                           1 september 2023 Einddatum onderzoek                               30 november 2025 Aantal patiënten in onderzoek:               ±500 De vraagstelling van het onderzoek In Nederland vragen […]

Doodswensen, suïcidaliteit en hulpbehoeften na een euthanasieverzoek

Suïcidaliteit en hulpbehoeften bij mensen die een euthanasieverzoek doen op grond van psychisch lijden (de SUNSET-studie). In het kort Hoofdonderzoeker:                                    Lizanne Schweren Betrokken instelling:                                  113 Zelfmoordpreventie, Expertisecentrum Euthanasie Startdatum onderzoek:                  […]

Kortdurende experiëntiële schematherapie voor persoonlijkheids-stoornissen

Kortdurende experiëntiële schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen Naturalistische studie bij groepen van poliklinische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen In het kort Hoofdonderzoeker: prof. dr. Karin (C.W.) Slotema Betrokken instelling: Parnassia Groep, G-kracht psychomedisch centrum en Pro Persona Startdatum onderzoek: 1 april 2023 Einddatum onderzoek: 1 april 2025 Aantal patiënten in onderzoek: 30 De vraagstelling van het onderzoek Wat zijn […]

Ondersteuning met Psycho-educatie voor ouderen met Autisme Studie (OPAS)

In het kort Hoofdonderzoeker: Dr. A.C. (Arjan) Videler Betrokken instelling: GGz Breburg Startdatum onderzoek: 1-2-2023 Einddatum onderzoek: verwacht 1-2-2027 Aantal patiënten in onderzoek: 215 De vraagstelling van het onderzoek Tot recent werd autisme bij ouderen niet herkend. Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is voor autisme bij ouderen, is er nog steeds veel onbekendheid […]

Korte, intensieve behandeling voor jongeren met angst of dwang

Een kleinschalig, verkennend onderzoek In het kort Hoofdonderzoeker: dr. Lidewij Wolters Betrokken instelling: Accare, Rijksuniversiteit Groningen Startdatum onderzoek: 1 april 2023 Einddatum onderzoek 1 oktober 2024 Aantal patiënten in onderzoek: 12 De vraagstelling van het onderzoek De behandeling van eerste keuze voor een angst- of dwangstoornis is cognitieve gedragstherapie. Meestal bestaat deze behandeling uit wekelijkse […]