Artikelen door Karen Malta

Een verdiepende kijk op dialectische gedragstherapie voor adolescenten (DGT-A)

Kwalitatief onderzoek naar de toepassing van dynamische factoren bij DGT-A bij adolescenten met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis. In het kort Hoofdonderzoeker: Dr. Laura Nooteboom en Dr. Anne Krabbendam Betrokken instelling: LUMC Curium, Leids Universitair Medisch Centrum, subafdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (verrichter); Hogeschool Leiden; Youz (Parnassia Groep); Levvel; Altrecht. Startdatum onderzoek: 1 februari 2024 Einddatum […]

Suïcidepreventie na een euthanasieverzoek

Suïcidaliteit en hulpbehoeften bij mensen die een euthanasieverzoek doen op grond van psychisch lijden (de SUNSET-studie). In het kort Hoofdonderzoeker:                                    Lizanne Schweren Betrokken instelling:                                  113 Zelfmoordpreventie, Expertisecentrum Euthanasie Startdatum onderzoek:                                           1 september 2023 Einddatum onderzoek                               30 november 2025 Aantal patiënten in onderzoek:               ±500 De vraagstelling van het onderzoek In Nederland vragen […]

Suïcidepreventie na een euthanasieverzoek

Suïcidaliteit en hulpbehoeften bij mensen die een euthanasieverzoek doen op grond van psychisch lijden (de SUNSET-studie). In het kort Hoofdonderzoeker:                                    Lizanne Schweren Betrokken instelling:                                  113 Zelfmoordpreventie, Expertisecentrum Euthanasie Startdatum onderzoek:                  […]

Kortdurende experiëntiële schematherapie voor persoonlijkheids-stoornissen

Kortdurende experiëntiële schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen Naturalistische studie bij groepen van poliklinische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen In het kort Hoofdonderzoeker: prof. dr. Karin (C.W.) Slotema Betrokken instelling: Parnassia Groep, G-kracht psychomedisch centrum en Pro Persona Startdatum onderzoek: 1 april 2023 Einddatum onderzoek: 1 april 2025 Aantal patiënten in onderzoek: 30 De vraagstelling van het onderzoek Wat zijn […]

Ondersteuning met Psycho-educatie voor ouderen met Autisme Studie (OPAS)

In het kort Hoofdonderzoeker: Dr. A.C. (Arjan) Videler Betrokken instelling: GGz Breburg Startdatum onderzoek: 1-2-2023 Einddatum onderzoek: verwacht 1-2-2027 Aantal patiënten in onderzoek: 215 De vraagstelling van het onderzoek Tot recent werd autisme bij ouderen niet herkend. Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is voor autisme bij ouderen, is er nog steeds veel onbekendheid […]

Korte, intensieve behandeling voor jongeren met angst of dwang

Een kleinschalig, verkennend onderzoek In het kort Hoofdonderzoeker: dr. Lidewij Wolters Betrokken instelling: Accare, Rijksuniversiteit Groningen Startdatum onderzoek: 1 april 2023 Einddatum onderzoek 1 oktober 2024 Aantal patiënten in onderzoek: 12 De vraagstelling van het onderzoek De behandeling van eerste keuze voor een angst- of dwangstoornis is cognitieve gedragstherapie. Meestal bestaat deze behandeling uit wekelijkse […]